t

Менежментийн баг

Г. Сүхбаатар

Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Д. Отгонжаргал

Зээл эрхэлсэн захирал

Д. Дархижав

Ерөнхий нягтлан бодогч

Д. Сувдмаа

Маркетинг хариуцсан захирал
loader