ХУВЬЦААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ

IPO хийсний дараа – 1,454 хувьцаа эзэмшигч

2019 оны эцсийн байдлаар – 1,481 хувьцаа эзэмшигч

2020 оны I улирлын байдлаар – 1,645 хувьцаа эзэмшигч

2020 оны II улирлын байдлаар – 1,869 хувьцаа эзэмшигч

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК
62.69%
С.ГЭРЭЛТУЯА 10%
 
АРД ЛАЙФ ХХК 3.59%
 
И. БАТТУЯА 2.13%
 
А.СҮХДОРЖ 1.86%
 
И АЙ ТИ ХХК 1.82%
 
АРД ЛИЗИНГ ХХК 1.55%
 
АРД ДААТГАЛ ХК 1.38%
 
МОННИС ИНТЕРНЭЙШНЛ 1.35%
 
Н. ДАВААСҮРЭН 1.31%
 
loader