ХУВЬЦААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ

IPO хийсний дараа – 1,454 хувьцаа эзэмшигч

2019 оны эцсийн байдлаар – 1,481 хувьцаа эзэмшигч

2020 оны I улирлын байдлаар – 1,645 хувьцаа эзэмшигч

2020 оны II улирлын байдлаар – 1,869 хувьцаа эзэмшигч

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ
61.25%
С.ГЭРЭЛТУЯА 9.75%
 
В.БАЯРЖАРГАЛ 5.21%
 
АРД ЛАЙФ ХХК 3.5%
 
И.БАТТУЯА 2.08%
 
АРД БИТ ХХК 1.75%
 
МОННИС 1.28%
 
Н.ДАВААСҮРЭН 1.28%
 
А.СҮХДОРЖ 1.28%
 
ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНК 1.24%
 
loader