Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Дотоод аудитын хороо
Санхүү, Зээл, Эрсдэлийн хороо
Засаглалын, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо
Гүйцэтгэх захирал
Зээл, эрсдэл
Маркетинг, борлуулалт
Санхүү, бүртгэл
Хууль
Харилцагчийн үйлчилгээний төв

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
БҮТЭЦ

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ
60%
ОЛОН НИЙТ
25%
С.ГЭРЭЛТУЯА 10%
 
В.БАЯРЖАРГАЛ 5%
 
loader