t

Хувьцааны тухайд

Ард Кредит ББСБ-ын анхдагч зах зээлийн захиалга 2 сарын 18 - 3 сарын 1 өдрийн хооронд амжилттай явагдлаа. Ард Кредит нь компаний 25% буюу 70 сая ширхэг хувьцааг олон нийтэд санал болгосон бөгөөд стратегийн хөрөнгө оруулагчдаас 2.5 тэрбум төгрөгийг, 1763 иргэн, аж ахуйн нэгж анхдагч зах зээлд нийт 7.3 тэрбум төгрөгийн захиалга хийж, тооцоолсон хэмжээнээс 299 хувиар давж биеллээ.

ADB

Нээлтийн үнэ:

MNT

Дээд үнэ:

MNT

Доод үнэ:

MNT

Сүүлийн үнэ:

MNT

Өмнөх өдрийн үнэ:

MNT

Хаалтын үнэ:

MNT

Өөрчлөлт:

MNT

Өөрчлөлт %:

MNT

Нийт:

MNT

Авах захиалгын ширхэг:

Авах захиалгын нэгж үнэ:

MNT

Зарах захиалгын ширхэг:

Зарах захиалгын нэгж үнэ:

MNT

loader