Энгийн Платинум
Дансны валют Төгрөг Төгрөг
Картын хураамж ₮30,000 ₮100,000
Зээлийн дээд хэмжээ ₮5,000,000 ₮10,000,000
Зээлийн доод хэмжээ ₮200,000 ₮500,000
Картын хүчинтэй хугацаа 2 жил 2 жил
Эргэн төлөх доод хэмжээ 20% 20%

Энгийн

Платинум

Захиалах

loader